Skip to content
Menu

Distriktets verksamhet

Inom ramen för vår allmänna inriktning har vi konkreta mål för varje verksamhetsår. Under 2023 kommer vi prioritera nedanstående.

Styrelsens verksamhetsplan utgående från läget 230201.

Vilka som sitter i styrelsen hittar du här

  • Värva medlemmar (ASF) i regionen
  • Genomföra ett digitalt årsmöte fredag 31:a mars 13.00.
  • Ha några medlems/nätverksmöten för medlemmar och ASF i regionen
  • Försök bilda ett konsortie till av ASF på sydöstra sidan av regionen. Detta utöver de två befintliga på norra sidan.
  • Fullfölja kursen “Växtkraft för Arbetsintegrerande Sociala Företag” vi driver ihop med Långholmens Folkhögskola våren 2023
  • Fortsätta samarbetet i det Ideburna-Offentliga-Partnerskapet (IOP) vi har med Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna
  • Följa upp resultaten från det nationella projektet “ASF Lyfter” i vår region
  • Delta i nätverket mellan Skoopi-distrikt för erfarenhetsutbyte

Utöver detta kan det tillkomma initiativ efter hand – inte minst på initiativ av årsmötet 31/3.

Medlemsföretagen i distriktet hittar du här (läget 230201)

Dokument
Regionala nyheter