Skip to content
Menu

Distriktets verksamhet

Inom ramen för vår allmänna inriktning har vi konkreta mål för varje verksamhetsår. Under 2023 kommer vi prioritera nedanstående.

Styrelsens verksamhetsplan utgående från läget 230201.

Vilka som sitter i styrelsen hittar du här

Utöver detta kan det tillkomma initiativ efter hand – inte minst på initiativ av årsmötet 31/3.

Medlemsföretagen i distriktet hittar du här (läget 230201)

Dokument
Regionala nyheter