Skip to content
Menu

Regionala nyheter

Rapport från årsmöte i Skoopi Stockholmsregionen 2023


Rapport från Skoopi Stockholmsregionens årsmöte 2023

Till ny styrelse valdes Oskar Rommel från M29-gruppen, Mita Hugdahl från Canopus Hundcenter och Jan Forslund från Bönorna i Handen. Till detta tillkommer en adjungerad person från ASF-nätverket i Stockholms stad

Distriktets plan för verksamhet hösten 2023

Inom ramen för distriktets allmänna inriktning har vi två mål för 2023:
– Kampanj behålla förstärkt arbetsträning FAT som åtgärd (se annan nyhet)
– Integrera ASF-nätverket i Stockholms Stad som nya och aktiva medlemmar i Skoopi