Skip to content
Menu

Regionala nyheter

STOPPA AF:s nedmontering av bra åtgärder för arbetslösa

STOPPA Arbetsförmedlingens nedmontering av bra åtgärder för arbetslösa som bl.a arbetsträning, förstärkt arbetsträning och liknande
Möte för ASF 1:a sept 13-15 över Zoom

En av de utmaningar många ASF mött de senaste åren är den minskade anvisningen till förstärkt arbetsträning, FAT, och liknande. Vissa handläggare och kontor har uppfattat det som att dessa insatser konkurrerar med upphandlade tjänster. Nu har arbetsförmedlingen gått ut med nya handläggningsrutiner kring detta där de skriver att ”I första hand kommer upphandlade tjänster att användas för att tillgodose de arbetssökandes behov.”
Det innebär att arbetssökande alltid ska prövas mot upphandlade tjänster först, innan anvisning till förstärkt arbetsträning kan ske. Anvisningar till Förstärkt arbetsträning med fördjupad bedömning kommer helt att upphöra från 1/10 2023. Skoopi jobbar tillsammans med bland annat Coompanion och Fremia för att förändra detta, som för vissa av våra medlemmar kommer att slå oerhört hårt, om det blir verklighet.
Skoopi Stockholmsregionen har som sin främsta uppgift att informera och mobilisera ASF:en i Stockholmsregionen till kamp och motstånd i denna fråga. Just nu förbereder Skoopi centralt en möjlig debattartikel ihop med andra.

Möte om detta 1:a September 13.00 för alla ASF i Stockholmsregionen. Vi alla behövs!!
Förberedelsematerial kommer på Skoopis hemsida