Skip to content
Menu

Regionala nyheter

8:e september bjuder Skoopi och alla ni på medlemsföretagen in till “Öppet Hus”

8:e september bjuder Skoopi och medlemsföretagen in till “Öppet Hus”Förmiddagen 8/9 inleds med ett centralt arrangerat webinarium på temat ”Vad är mervärdet med ASF jämfört med kommunala arbetsmarknadsenheter?” Många av Skoopis medlemsföretag har sen öppet hus under eftermiddagen för studiebesök och samtal kring de mervärden verksamheten erbjuder och de utmaningar man möter. Knyt gärna an till diskussionen om hotet mot FAT.
  • Ni som ASF – bjud in politiker och tjänstemän till ett besök den här eftermiddagen. Ta gärna upp fördelen med FAT med dem!
Vi återkommer från Skoopis Stockholmsregionens sida – men boka redan in fredag 8:e september – och skapa lokala möten med beslutsfattarna.