Skip to content
Menu

Regionala nyheter

ASF-nätverket inom Stockholms Kommun bjuds in i Skoopidistriktet

Nätverket nominerade på sitt eget möte Eric Lindberg från ASF Blå Vägen som i fortsättningen kommer bjudas in som adjungerad till Skoopi Stockholmsregionens styrelsemöten. På bilden “De fläckfria” från ASF:et “Street Business” som ingår i ASF-Nätverket.