Skip to content
Menu

Välkommen till Skoopi Stockholm!

Här kan du läsa om vårt syfte, verksamhet, organisering, styrelse, medlemsföretag och hur du kommer i kontakt med oss.
Meny högst uppe till höger.

Skoopi Stockholmsregionen är en del av riksorganisationen Skoopi som du kan läsa om på andra platser på denna hemsida. Vi är ett distrikt som är en egen juridisk person med eget organisationsnummer.

Distriktets medlemmar består av de ASF som är medlemmar i Skoopi och även vill vara med regionalt. På den här hemsida med några flikar upp till höger samt länkar i texten kan du få veta mer om oss, hur du kan ha nytta av oss och hur du kontaktar oss. Vi önska att alla ASF i regionen blir medlemmar, vi vill samverka med Kommuner, Arbetsförmedling och Samordningsförbund för att minska arbetslösheten – och vi säljer våra tjänster till alla tänkbara kunder. Besök gärna våra medlemsföretag.

Vår verksamhet

Styrelsen och medlemmarna försöker skapa bästa möjliga förutsättningar för de Arbetsintegrerande Sociala Företagen (ASF) i länet. Samverkan med bl.a. Samordningsförbunden och Kommunerna är då viktigt. Kontakta oss så skapar vi nya jobb tillsammans.

Regionala nyheter

Vi försöker skapa maximal samverkan mellan ASF:en i regionen. Konsortier, nätverksmöten, medlemsmöten, utbildning och fest/samvaro är några av aktiviteterna. Tillsammans utvecklar vi både människor, företag och samhälle – och nya jobb. Kom med i gänget!

Regionala nyheter

För fler regionala nyheter, följ oss på Facebook där vi heter ASF.Stockholm